Klooridioksidia ostettavissa

24.2.2023

Lukuaika 2 minuuttia

Vedenpuhdistustarkoitukseen saksalaisesta verkkokaupasta. Tämä on sitä ihan oikeata tavaraa, jota sekoitetaan 10ml per 1L kylmää vettä (muista 11° kaasuuntumislämpötila).

Klooridioksidia ostettavissa

https://www.kopp-verlag.de/a/osa-vita-cdl-03-0-inklusive-pipette

LOPPUSIVU MYYJÄN TEKSTIÄ VAPAASTI SUOMENNETTUNA, TUTKI ITSE, EI TAKUITA!!

OSA VITA® CDL 0,3 % sisältäen pipetin.

2-komponenttinen klooridioksiditiiviste

Maagisen 3000 ppm ClO2:n omaan tuotantoon.

Monipuolinen jatkokäyttö juomaveden desinfiointiin ja vettä johtavien järjestelmien sisäpintojen desinfiointiin.

OSA VITA® CDL:n edut juomaveden desinfiointiaineena:

Turvallinen käyttö: kosketusvapaa ja turvallinen aktivointi, päivämääräkenttä omaa dokumentointia varten etiketissä.

Aktivointi vain ennen käyttöä: Tuotteen pidempi säilyvyysaika.

Hygieeninen juomavesi: Säiliöissä, juomavesijärjestelmissä, putkissa tai matkalla.

Torjuu kestävästi vedessä olevia taudinaiheuttajia: bakteerit, kuten legionella, virukset, patogeeniset pöpöt, sienet.

Tehokas desinfiointivaikutus: 25 x vahvempi kuin vetyperoksidi.

Sallittu menetelmä: Klooridioksidi voimassa olevan juomavesiasetuksen 11 §:n mukaisena, DVGW W 291:n ja W 224:n mukaisesti lueteltuna, todistettuna menetelmänä.

Ilman raskasmetalleja: pH-neutraali käytössä, ei sisällä raskasmetalleja, kuten hopea- tai kupari-ioneja.

Koostumus: 2-komponenttinen klooridioksidiliuos. Aktivoitu klooridioksidiliuos koostuu vedestä ja klooridioksidista, jonka pitoisuus on < 0,3 g/l eli < 3000 ppm.

Aktivoidun liuoksen luokitus: Aiheuttaa voimakasta silmä-ärsytystä.

Huomautus: Näkyvästi saastunut tai samea vesi on käsiteltävä suodattamalla ennen desinfiointia, muuten klooridioksidi kuluu liian nopeasti eikä se voi antaa suojaa.

Desinfioitu juomavesi voidaan säilyttää vain rajoitetun ajan, eikä se ole pitkällä aikavälillä suojattu uudelleen itämistä vastaan. Jos vettä halutaan säilyttää useita päiviä tai viikkoja, veden säilöntä on suositeltavaa. OSA VITA® CDL:n kerta-annostelu on mahdollista.

Varoitus: Käytä desinfiointiainetta huolellisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Merkintä Komponentti 1 (K1): Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiset merkinnät eivät sovellu.

Merkintä komponentti 2 (K2 = pussin sisältö): Kaliummonopersulfaatti (CAS: 70693-62-8). UFI: NC00-60J2-Q005-G9HT. Sisältö: 7g

Vaara- ja turvallisuustiedot: Terveys- ja turvallisuusohjeet: Terveydelle haitallista nieltynä. Aiheuttaa vakavia ihopalovammoja ja silmävaurioita. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkärin neuvoja, pidä pakkaus tai etiketti käsillä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä hengitä pölyä tai sumua. Käytettävä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Jos ainetta niellään: Huuhdeltava suu. ÄLÄ aiheuta oksentelua. JOS IHOLLE (tai hiuksiin): Poista kaikki saastuneet vaatteet välittömästi. Iho pestään vedellä/suihkulla. JOS SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Pestään saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Hävitä sisältö/säiliö lääkärin ohjeiden mukaisesti. Huomautus: Lue liitteenä olevat käyttöohjeet ennen käyttöä.

Aktivoidun tuotteen merkinnät: Klooridioksidiliuos 0,3 %. Sisältö ja vaikuttavat aineet: Vesi, klooridioksidi = 3 g/l (CAS: 10049-04-4). Sisältö: 250 ml baua Reg. N-100114 UFI: 3800-P0UP-D00N-TXXR

Aktivoitua liuosta koskeva vaaralauseke: Aiheuttaa voimakasta silmä-ärsytystä.

Turvatoimenpiteet: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Lue etiketti ennen käyttöä. Jos tarvitaan lääketieteellistä neuvontaa, pidä etiketti valmiina.

Pese huolellisesti käytön jälkeen.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä useita minuutteja. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeuduttava lääkärin hoitoon/hoitoon.

Huom: Aktivoidun liuoksen yläpuolelle muodostuu kaasufaasi, jossa on 3 tilavuusprosenttia klooridioksidia. Klooridioksidikaasu on luokiteltu “ärsyttäväksi” ja “erittäin myrkylliseksi vesieliöille”. Tätä on noudatettava käsittelyssä.